De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) biedt u hierbij het inspiratieadvies Stervelingen - Beter samenleven met de dood aan. Het advies is donderdag 9 december 2021aangeboden aan de Kamerleden Corinne Ellemeet, Kees Van der Staaij en Ockje Tellegen.In het advies betogen we dat met name de samenleving aan zet is als het gaat om beter samenleven met de dood. Het document bevat dan ook geen concrete beleidsaanbevelingen. Juist door de variatie en prachtige initiatieven rondom de dood een podium te geven, hopen we de lezer te inspireren over de vele manieren die er zijn om samen te leven met de dood. Bestuurders en beleidsmakers zijn aan zet om ruimte voor deze variatie te faciliteren.Dit advies valt binnen het thema Grenzen aan genezen en verbeteren van de werkagenda van de RVS. Eerder publiceerden we de podcast Stervelingen waarin we verschillende mensen aan het woord lieten over hun ervaringen met de dood en rouw in Nederland. De podcast is beschikbaar via onze website, of via Spotify en de andere gebruikelijke podcastkanalen. In het voorjaar van 2022 verschijnt onder dit thema ook een advies over zorg voor mensen die geconfronteerd zijn met hun naderende dood, zonder te weten wanneer deze precies zal volgen.We hopen van harte dat dit advies bijdraagt aan het normaliseren van de dood en rouw als onderdeel van de Nederlandse samenleving.Met vriendelijke groet,

De commissie samenleven met de dood; Ageeth Ouwehand, Jeannette Pols (voormalig raadslid), Laura Hartman, Annik Hellings en Myrthe Lenselink.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.