De bijgevoegde richtlijnen zijn klaar voor commentaar uit het veld.
Heb je commentaar op een richtlijn, laat dat weten op palliatievezorg@venvn.nl

Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase voor 21 mei
Zelfmanagement bij pijn voor 6 juni
Mondproblemen voor 17 juni

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.