Als mensen in de laatste levensfase terechtkomen, kan er een moment komen dat er extra hulp nodig is. De beroepsmatige zorgverleners, familie en vrienden doen wat ze kunnen, maar dat is niet altijd voldoende. Hulp van vrijwilligers kan in deze fase van onschatbare waarde zijn. VPTZ-vrijwilligers bieden die ondersteuning, overdag en/of 's nachts. De speciaal opgeleide vrijwilligers geven hulp in de vorm van persoonlijke aandacht en praktische ondersteuning. Ook bieden ze emotionele steun aan de mantelzorger. Door deze aanvullende hulp krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.

 

Verpleegkundigen en verzorgenden in de palliatieve zorg zijn belangrijke verwijzers voor deze vrijwillige inzet. Lees in de brochure wat vrijwilligers kunnen betekenen in de laatste levensfase en hoe ze kunnen worden ingeschakeld.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.