Column door Willy Tiekstra, directeur-bestuurder welzijnsorganisatie WOEJ en commissielid programma Palliantie
Willy vertelt in haar column over haar visie op mantelzorg in de palliatieve zorg. 'De fysieke en mentale belasting en daarmee het risico op overbelasting voor mantelzorgers is groot. Dat moet anders.'

 Geen zorg zonder mantelzorg; lees hier de brief

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.