In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 150.000 mensen. Het merendeel van deze patiënten overlijdt niet onverwacht en heeft daarmee recht op palliatieve zorg: zorg die ziektelast vermindert (de lichamelijke en psychische dimensie) en kwaliteit van leven ondersteunt (de sociospirituele dimensie).

Hoe kunnen zorgverleners beter samenwerken in netwerken? Hoe kan de bekostiging passender worden ingericht? Welke data zijn nodig om de uitdagingen van de toekomst, zoals de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, het hoofd te kunnen bieden? Vanuit de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland zetten we ons met samenwerkingspartners onophoudelijk in voor verbeteringen in de palliatieve zorg. Voor elke burger in Nederland.

 

Wij hopen dat deze Gids Geldstromen in de palliatieve zorg inzicht geeft hoe u met samenwerkingspartners palliatieve zorg kan organiseren en verbeteren.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.