In Nederland leven naar schatting 300.000 mensen met dementie. Bij dementie veranderen tijdens het ziekteproces de zorgdoelen van zeer actief handelen naar behoud van functioneren naar een palliatieve benadering gericht op kwaliteit van leven. De herziening van de richtlijn 'Palliatieve zorg voor mensen met Dementie' is een goed moment om alle recente ontwikkelingen en kennis op dit gebied te bundelen. Graag nodigen we u uit ons daarbij te helpen door uw ervaringen te delen.

Ontwikkeling van richtlijnmodules
Om ontwikkeling van de richtlijnmodules zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk vragen we zorgverleners welke knelpunten zij ervaren rondom de palliatieve zorg voor mensen met dementie. De belangrijkste knelpunten verwerken we in de richtlijnmodules.

Knelpuntenenquête 
Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. Op basis van literatuur hebben wij al enkele knelpunten geïnventariseerd. Deze vragen we u in de enquête te wegen. Daarnaast kunt u andere knelpunten rondom palliatieve zorg voor mensen met dementie aangeven. 

 

U kunt de knelpuntenenquête invullen tot uiterlijk 10 oktober 2021 via de link in deze mail. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen door uw e-mailadres achter te laten in de enquête

 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor het invullen. Met uw antwoorden kunnen wij een richtlijn maken die nog betere zorg mogelijk maakt voor mensen met dementie in de palliatieve fase.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.