In deze nieuwsbrief aandacht voor de evenwichtige zorgverlener, effectieve communicatie tussen zorgverlener, patiënt en naasten en omgaan met dilemma's 

Lees de brief hier

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.