Jaarlijks krijgen ongeveer 38.000 patiënten in Nederland de diagnose ongeneeslijke kanker. Door vroege herkenning en nieuwe behandelingen leeft een deel van de patiënten nog aanzienlijke tijd na de diagnose, zij hebben “langdurig niet te genezen kanker”.

Tijdens de focusgroepen willen we gezamenlijk met u in discussie gaan over een definitie van de groep patiënten met langdurig niet te genezen kanker en bepalen of er verschillende subgroepen te definiëren zijn binnen deze totale groep. Lees verder in de bijlage, ook voor aanmelden.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.