Palliatief terminale zorg eenvoudiger te regelen in 2018

Op 1 januari 2018 veranderde het aanvraagproces van palliatief terminale zorg (PTZ) voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg).

PTZ is zorg in de laatste levensfase. Het omvat bijvoorbeeld verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Mensen met Wlz-zorg kunnen PTZ thuis, in een verpleeghuis of in een hospice ontvangen.

Lees hier: verdanderingen in de palliatieve zorg; en Informatiekaart palliatieve zorg

 

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.