Palliatieve zorg en PDL

Een nieuw terrein, een unieke verbintenis! Het is de dagelijkse praktijk dat mensen met dementie of een CVA, oftewel mensen die verblijven in een instelling voor langdurige zorg, aan deze chronische ziekten komen te overlijden.

Op welke wijze kun je, als PDL-er/zorgdeskundige, de kwaliteit van zorg verhogen? Door je te laten inspireren en bewust te worden om zorg te verlenen met een minimum aan fysieke belasting én een maximum aan comfort en rust voor de terminale patiënt.

Lees meer op: http://www.scem.nl/evenement/184-palliatieve-zorg-en-pdl.html

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.