De afgelopen jaren is in scholing palliatieve zorg veel geïnvesteerd door o.a. het programma O2PZ. Juist nu palliatieve zorg steeds beter een plek in het onderwijs krijgt, is er een tekort aan docenten die didactisch geschoold zijn op dit thema. Daarnaast zijn de huidige zorgprofessionals nog niet of nauwelijks opgeleid met palliatieve zorg tijdens hun opleiding. Het maakt geen standaard onderdeel uit van mbo-, hbo- en wo-opleidingen. Om snel op deze vraag in te kunnen spelen, worden de  
krachten gebundeld en wordt samen met O2PZ, onderwijsinstituten en zorginstellingen een scholingsprogramma volgens het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017) ontwikkeld en landelijk uitgerold.  
Van september 2023 tot december 2024 wordt een docentenpoule van 420 docenten (MBO, HBO, WO en bij en nascholing) geschoold en 525 zorgverleners (verzorgenden, verpleegkundigen en artsen).   Lees de bijlage!

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.