PaTz-groepen bieden meerwaarde voor palliatieve zorgverlening in de eerste lijn

De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en aldaar overlijden. Dat vereist echter een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit

Dit gegeven was de aanleiding tot het oprichten van de eerste PaTz-groep in 2010, waarbij PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Lees verder

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.