Mensen in de palliatieve fase de regie laten houden met alle mogelijke kwaliteit van leven en sterven. De druk op de zorg en de zorgkosten verminderen. Met deze doelen voor ogen is op initiatief van het Netwerk palliatieve zorg regio Arnhem en De Liemers ruim twee jaar geleden een project gestart om een innovatief zorgconcept te ontwikkelen.

Dit zorgconcept is in de afgelopen twee jaar in een pilot getoetst in de praktijk. In deze pilot zijn 43 mensen in de palliatieve fase begeleid door een palliatieve zorg-coach. Tijdens een webinar spraken een patiënt, een naaste, palliatieve zorg-coaches en andere betrokken zorgprofessionals samen over ervaringen, resultaten en de synergie die in de pilot is ontstaan. 

Lees hier meer en bekijk hier de livestream

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.