Registratierapportage VPTZ-2017

De rapportage geeft een goed beeld van het gezamenlijke werk van de leden van de vereniging. Net als voorgaande jaren zijn er weer meer mensen in hun laatste levensfase ondersteund door vrijwilligers. In 2017 hebben bijna 200 VPTZ-organisaties met 11.430 vrijwilligers in ruim 1,4 miljoen uur, 12.351 mensen in hun laatste levensfase begeleid. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2016. Het is onze ambitie om er samen met de beroepsmatige zorg voor te zorgen dat iedereen kan overlijden op de plaats van voorkeur. Of dit nu thuis is, in een hospice, ziekenhuis of verzorgingshuis. Lees hier het rapport