De richtlijnen ‘Angst in de palliatieve fase’ en ‘Depressie in de palliatieve fase’ zijn gepubliceerd. Het mooie en harde werk van de werkgroepleden heeft geresulteerd in een richtlijn die multidisciplinair is, inhoudelijk zeer compleet en voldoet aan de kwaliteitseisen voor richtlijnen.
 
De nieuwe richtlijnen staan op Pallialine Angst - Richtlijnen Palliatieve zorg (palliaweb.nl) en Depressie - Richtlijnen Palliatieve zorg (palliaweb.nl).
 
In de app PalliArts, die gratis te downloaden is voor Android en iOS, is een samenvatting van de richtlijnen te vinden, net als in de webshop van IKNL Samenvattingskaart richtlijn Angst - IKNLSamenvattingskaart richtlijn Depressie - IKNL.
 
Meer informatie over de onderwerpen angst en depressie in de palliatieve fase en ondersteunende middelen zijn te vinden op de themapagina’s over angst en depressie op Palliaweb.
Informatie patiënten en naasten over dit onderwerp is te vinden op de website van Overpalliatievezorg:

Voor de richtlijn Angst in de palliatieve fase is er ook een beslisboom ontwikkeld. Deze is te vinden op Palliaguide.nl.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.