De richtlijn ‘Diarree' wordt herzien onder voorzitterschap van prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger, hoogleraar huisartsgeneeskunde RUG, Afdelingshoofd Faculteit Medische Wetenschappen UMCG. Wij willen u vragen om aan te geven welke knelpunten u ervaart rondom diarree in de palliatieve fase. 

 

In richtlijnen worden sinds enige tijd vooral knelpunten beschreven. Dat zijn onderwerpen waar onduidelijkheid over bestaat resulterend in ongewenste praktijkvariatie. Daarom willen we van u weten waar volgens u deze knelpunten liggen bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase die last hebben van diarree. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.

 

De herziening van deze richtlijn is onderdeel van het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg 2018-2023. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verzorgt de procesbegeleiding. De herziening wordt gefinancierd door ZonMw.

 

De knelpuntenenquête is online beschikbaar en in te vullen tot uiterlijk 26 september aanstaande. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.