V&VN Palliatieve Zorg is ook van jou!

Ledenraadpleging op 4 oktober.

Al meer dan tien jaar  is de afdeling V&VN Palliatieve Zorg een ontmoetingsplaats voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn of interesse hebben voor de palliatieve zorg. Inmiddels heeft de afdeling zo’n 956  leden.

Als afdeling   richten wij ons op het professionaliseren van de palliatieve zorgverlening  door  verzorgenden en verpleegkundigen. Om als V&VN PZ aan te sluiten bij de professionalisering van de palliatieve zorg in Nederland is het van groot belang de stem van verzorgenden en verpleegkundigen  te laten horen.  Vooral omdat er anders alleen uit medische- en academische hoek inbreng komt.

 

V&VN PZ  staat voor: :

•           richtlijnontwikkeling,

•           Ontwikkeling  van het competentieprofiel voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg  (volgens de CanMeds methode) en wordt aan doorontwikkeling van dit profiel gewerkt,

•           het kwaliteitskader palliatieve zorg

•           vertegenwoordiging in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg   “Meer dan zorg”.

 

Het voorgaande laat zien dat er de afgelopen 5 jaar veel beweging is geweest in  de organisatie van de gezondheidszorg, en dus ook in de  palliatieve zorg. Dit vraagt grote alertheid en het voortdurend volgen van ontwikkelingen.

Hiervoor zijn actieve leden nodig. Het bestuur heeft de afgelopen 3 jaar te maken met een steeds kleiner wordend aantal bestuursleden en leden die een actieve bijdragen willen/kunnen leveren. Op dit moment heeft het bestuur de minimale bezetting van 3 mensen, die de functie al (te) lang invullen en is aan uitbreiding toe .

Herhaalde oproepen tot meewerken/opvolging hebben tot nu toe weinig tot geen resultaat gehad.

 

Daarom: wanneer er geen uitbreiding/opvolging beschikbaar komt zijn we genoodzaakt de taak van bestuurder van V&VN Palliatieve Zorg per 01-01-2017 neer te leggen. En daarmee ook alle activiteiten van de afdeling.

 

Dit laten we toch niet gebeuren???!!!

Wil je je steentje bijdragen aan de afdeling meld je dan aan als actief lid van de V&VN Palliatieve Zorg op palliatievezorg@venvn.nl 

 

Het bestuur nodigt je van harte  uit om met ons van gedachten te wisselen tijdens een ledenraadpleging   op dinsdag 4 oktober, van 16:00-20:00 uur.

Uiteraard wordt er voor een eenvoudige maaltijd gezorgd.

Locatie: NVTZ, Churchilllaan 11, 12e etage, 3527 GV Utrecht

vragen en/of aanmelden kan via: palliatievezorg@venvn.nl 

aanmelden kan tot uiterlijk 13 september.

 

Wanneer er voor einde van het jaar voldoende actieve –en bestuursleden zijn gevonden, kan de afdeling voortbestaan en kunnen alle activiteiten worden voortgezet.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.