Waar staan we met het NPPZ (Nationaal Programma Palliatieve Zorg)?

Het NPPZ is ambitieus van start gegaan, met maar liefst 14 doelstellingen waarop in vier jaar resultaten moeten worden bereikt. Gaat dat lukken, zijn we op de goede weg? En wat merken patiënten daarvan? Met nog twee jaar te gaan, heeft Bureau HHM dat in opdracht van VWS onderzocht. Gekeken is naar activiteiten vanuit de overheid, het ZonMw programma Palliantie en activiteiten in de consortia.

Per doelstelling is in beeld gebracht welke activiteiten zijn ondernomen. Activiteiten die ten doel hebben dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen. Deze monitor van HHM is geagendeerd in de stuurgroep NPPZ.

Lees verder

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.