Waar staan we met het NPPZ (Nationaal Programma Palliatieve Zorg)?

Per doelstelling is in beeld gebracht welke activiteiten zijn ondernomen. Activiteiten die ten doel hebben dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen. Deze monitor van HHM is geagendeerd in de stuurgroep NPPZ.

Lees verder