Wat als je je leven verliest? Themaboekje over keuzes maken in de laatste levensfase ∙

Een waardig levenseinde is momenteel een veelbesproken thema in de media. Meestal gaat het dan over euthanasie en palliatieve sedatie. Toch overlijden de meeste mensen op een waardige manier zonder dat deze ingrepen nodig zijn. Hier is weinig aandacht voor en dat is jammer, omdat het sterfproces voor veel mensen iets onbekends is en angst oproept. Vandaar dat Pal voor u een boekje heeft uitgebracht dat de keuzes rondom het levenseinde uiteenzet. Wat gebeurt er als je het sterfproces op zijn ‘natuurlijke’ beloop laat? Op welke manier kan het sterfproces verlicht of bespoedigd worden? Wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie? Wanneer is een wilsverklaring nodig? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in het boekje ‘Wat als je je leven verliest’. Hiermee geeft Pal voor u een neutraal overzicht van de keuzes in de laatste levensfase. Het gaat immers niet om wat goed of fout is. Het gaat erom dat iemand met een levensbedreigende zieke in rust kan kiezen voor een levenseinde dat past bij de persoon en situatie. Want - om met het citaat van zorgethicus Carlo Leget te spreken - : “Afscheid nemen van het leven is meer dan een medische aangelegenheid. Het raakt de hele mens en zijn omgeving”

Informatie en bestellen:klik hier

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.