Doel Witboek van de verpleging en Verzorging 2022
Het doel van het maken van dit Witboek is er informatie in op te nemen waaruit blijkt hoe trots helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zijn op hun vak en waarom ze hun vak met veel plezier uitoefenen. We weten heel goed dat er veel dingen nog beter kunnen en moeten in de verpleging en de verzorging. Echter met dit Witboek willen we werken aan een betere beeldvorming over verplegen en verzorgen en aan een positief beroepsbeeld. Het wordt een digitale uitgave die mooi vormgegeven wordt en in mei aanstaande op grote schaal wordt verspreid. Er worden geen namen van instellingen of personen genoemd in het Witboek.

De vraag aan jou als helpende, verzorgende, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of student voor deze beroepen is kernachtig antwoord te geven op de volgende vragen: vragenlijst witboek.

Groeten en dank voor het invullen namens de initiatiefnemers van dit Witboek!

Vul je antwoorden in de vragenlijst hierboven in en verstuur deze per mail aan ameliens@casema.nl.

 

 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.