10 jaar Pal voor u

Pal voor u-magazine bestaat 10 jaar! Het magazine geeft voorlichting over omgaan met ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg. In dit decennium werkten veel betrokken (ervarings)deskundigen en BN’ers mee aan een interview. Lees verder

Hoop en positief denken

Corine Nierop - van Baalen, verpleegkundig specialist interne oncologie bij HMC promoveerde op 30 september op haar proefschrift over de kracht van hoop en positief d­­enken bij mensen met kanker. "Hoop is hun diepste wens, geen verwachting” Lees hier het proefschrift of de samenvatting

Becommentariëring conceptrichtlijn Palliatieve Sedatie

In 2019 startte een multidisciplinaire commissie met de herziening van de richtlijn Palliatieve Sedatie. V&VN PZ was daarbij betrokken. Zij leggen nu graag de concepttekst van de richtlijn voor aan betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook Patiënten federatie Nederland. Lees hier de conceptrichtlijn . Graag reageren naar palliatievezorg@venvn.nl

 

Factsheet wensen en medische besluitvorming levenseinde bij niet-westerse achtergrond.

Uit onderzoek blijkt dat patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond andere wensen en behoeften kunnen hebben. De factsheet is onderdeel van de Toolbox Diversiteit in Palliatieve Zorgprojecten, gepubliceerd op de site van het Consortium Palliatieve zorg Noord-Holland & Flevoland.

 

Zorgverlener heeft vaak behoefte aan sparren met specialist in palliatieve zorg

Naast advies van farmacologische aard, zoeken zorgverleners vaak ook een sparringpartner in de specialist palliatieve zorg wanneer zij om consultatie vragen. Dat blijkt uit cijfers van IKNL, dat onderzocht welk soort vragen zorgverleners het vaakst hebben wanneer zij vragen hebben over de best passende behandeling van een palliatieve patiënt. Lees verder

 

“Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van Proactieve Zorgplanning (ACP) n.a.v de COVID-19- pandemie”

is vastgesteld! Na juridische beoordeling door de KNMG en accordering door NHG, Verenso, NVAVG, V&VN, Patiëntenfederatie NL, NIV, NVKG, NVA, NVALT, NVIC, NVSHA en NVvC, hierbij de definitieve versie. Gezien de recente, snelle toename van het aantal corona besmettingen, wordt als tussenoplossing de leidraad al beschikbaar gesteld. De leidraad en het formulier leest u hier.

OOK ONZE EIGEN WEBSITE HEEFT VEEL INFORMATIE OVER PALLIATIEVE ZORG WWW.PALVOORPROFS.NL

Agenda items


05 - 11 DIGITAAL
DIGITAAL Nationaal congres palliatieve zorg;
Lees meer


05 - 11 DORDRECHT
Zinvolle zorg in het verpleeghuis.
Lees meer


18 - 11 UTRECHT
Palliatieve zorg aan kinderen met ernstige meervoudige beperking;
Lees meer


25 - 11 BREDA
Eendaagse cusus terminale zorg bij wilsonbekwaamheid;
Lees meer


16 - 12 AMERSFOORT
Palliatieve zorg aan ouderen;
Lees meer

 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.