Wie wil namens V&VN PZ deelnemen aan het actualiseren van de richtlijn? Meld het voor 8-2-2022 bij: palliatievezorg@venvn.nl 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.