Kerncijfers palliatieve zorg

De kerncijfers palliatieve zorg maken beschikbare data uit betrouwbare bronnen toegankelijk voor zorgprofessionals. Hiermee wordt voorzien in een behoefte van het werkveld palliatieve zorg. Naar verwachting leveren de kerncijfers een bijdrage aan bewustwording, beleidsontwikkeling en verbetering van kwaliteit van zorg. Met als uiteindelijk doel dat een zo groot mogelijk aantal mensen in Nederland de laatste levensfase kan doorbrengen met optimale kwaliteit van leven en met de rust om tot een passende afronding te komen.

Voor de kerncijfers wordt geen nieuwe dataverzameling uitgevoerd, maar wordt data gebruikt uit reeds bestaande databronnen. Hiermee wordt geprobeerd een zo actueel mogelijk beeld over de palliatieve zorg te presenteren. Lees hier verder

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.