Oproep aan verpleegkundig specialisten palliatieve zorg die werkzaam zijn in de 1ste lijn en mogelijk participeren in een palliatief (consult) team.

Het netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie is een onderdeel van de V&VN Oncologie. Het doel van het netwerk VSO is het uitwisselen van kennis en ervaringen door VS Oncologie en VS Palliatieve Zorg waarbij patiëntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek centraal staan

Dit doen we o.a. door het organiseren van het VS pad tijdens de oncologie dagen, het jaarlijkse VSO voorjaarssymposium met een aparte bijeenkomst voor de VS palliatieve zorg om ons beter te positioneren. Tevens organiseren we jaarlijks diverse inspirerende masterclasses over ons werkgebied zoals palliatieve zorg en pijn bij kanker. Deze informatie is te vinden op http://www.oncologieverpleging.nl/278/netwerk-verpleegkundig-specialisten-oncologie

Omdat verpleegkundig specialisten palliatieve zorg, die werkzaam zijn in de 1ste lijn, mogelijk ook participeren binnen palliatieve (consult) teams geen eigen V&VN netwerk hebben waardoor ze minder zichtbaar zijn. Het is niet bekend hoeveel VS palliatieve zorg er werkzaam zijn binnen de 1ste lijn. Wij willen jullie oproepen om je aan te melden zodat we jullie op de hoogte kunnen houden van de symposia en masterclasses die we organiseren. Maar ook om elkaar te vinden en zo onze functie beter te kunnen neerzetten. Zou je bij belangstelling een mail willen sturen naar c.wijenberg@icare.nl dan maak ik een overzicht van de VS palliatieve zorg 1ste lijn zodat we jullie kunnen uitnodigen voor onze bijeenkomsten.

Ik hoop veel VS PZ 1ste lijn te ontmoeten, Clary Wijenberg                                                            

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg Thuiszorg Icare

Dagelijks bestuur Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.