Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is? is het Pal voor u-themaboekje over mantelzorg voor mensen in de laatste levensfase. 

In Nederland zorgen ongeveer 300.000 mensen gemiddeld 25 uur per week voor iemand in de palliatieve fase, die begint zodra duidelijk wordt dat de ziekte ongeneeslijk is en iemand niet meer beter kan worden. Lees hier verder

Het boekje is voor €6,50 te bestellen, ook via het lokale netwerk palliatieve zorg verkrijgbaar

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.