Nieuws uit het project Competentiebeschrijving V&VN PZ.

Op donderdag 18 maart jongstleden was de aftrap van de projectgroep. Deze projectgroep, bestaande uit enthousiaste leden vanuit zowel het praktijkveld als het onderwijsveld.

Tijdens deze eerste bijeenkomst is gesproken over de termen ‘generalist’, ‘specialist’ en ‘expert’ zoals deze zijn opgenomen in het Kwaliteitskader palliatieve zorg (2020) Lees verder.

Ethische dilemma's bespreken

Binnen de gezondheidszorg zien we dat er door verschillende zienswijzen, waarden, culturen en religies soms wrijving en ethische dilemma’s ontstaan. Door middel van podcasts worden (toekomstige) zorgverleners bewust gemaakt van hun eigen denkpatronen. Beluister de podcasts hier.

Gezocht, deelnemers aan:

De klankbordgroep richtlijnen Hik, Jeuk en Zweten, die een aantal keer de richtlijn leest en van commentaar voorziet. Lees verder.

 De richtlijn veranderde seksuele gezondheid en geef commentaar, of stem in met de richtlijn. Lees hier meer over de procedure.

De conceptrichtlijn chronische beademing en voorzie deze van commentaar, of stem in met de richtlijn. Lees hier verder.

Stervende mensen zijn geen andere soort. Lees hier het artikel van Annemarie Haverkamp.

Lees hier de nieuwsbrief van Agora,

met tips voor mantelzorgers in de palliatieve zorg, een onderzoek: Gesprek over laatste levensfase blijft een uitdaging en een blog van Trudy Schuter Wie heeft er oog voor sociale ondersteuning in de laatste levensfase?

Twee nieuwtjes uit de wereld van Verpleegkundig Specialisten:

Netwerk Verpleegkundig Specialisten oncologie geeft website gelanceerd, zie hier.

Dé Verpleegkundig Specialist podcast over proactieve zorgplanning is hier te beluisteren. Met o.a. input van Anja Guldemond, voorzitter V&VN PZ.

 

Agenda items


het hele jaar door UTRECHT
Scholing kinderen palliatieve zorg;
Lees meer
het hele jaar door PALLIAWEB
Scholing en bijeenkomsten palliatieve zorg;
Lees meer
15 - 04 ONLINE
Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg; O2PZ
Lees meer
22 - 04 ONLINE
Videosessie: Alledaagse zingevingsvragen in de palliatieve fase
Lees meer
22 - 04 ONLINE
Webinar 15:00 – 16:00 uur; Proactieve zorgplanning: een verpleegkundige kerntaak?
Lees meer
21 - 05 EDE
Complementaire zorg; 
Lees meer
26 - 05 EDE
Pijn en pijnbestrijding;
Lees meer
08 - 09 EDE
Zorg rondom het levenseinde; 
Lees meer
14 - 09 EDE
Jaarcongres Palliatieve Zorg; 
Lees meer
17 - 09 EDE
Praten over de dood, vroegtijdige zorgplanning;
Lees meer
6/8 - 10 ONLINE
EAPC-congres; 
Lees meer

 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.