Aan het einde van de pre-conference EAPC, op 14 juni j.l., overhandigde Agora-bestuurder Iris van Bennekom de eerste exemplaren van het onderzoeksrapport 'Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk' aan Saskia Teunissen en Joachim Cohen.

In opdracht van Agora voerde bureau jb Lorenz het onderzoek uit naar knelpunten bij de palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein. Afhankelijk van waar je woont en in welke levensfase je zit, is palliatieve zorg en ondersteuning niet altijd goed geregeld en op dezelfde wijze voor iedereen bereikbaar en beschikbaar, zo blijkt uit het actieonderzoek en uit de ervaringsverhalen die werden opgetekend.

Kijk hier voor meer informatie en lees het hele rapport: Rapport 'Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk' - Agora

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.