Verslag van de bestuurs beleidsdag

Met het resultaat van de ledenraadpleging van 4 juni jongstleden, het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de CanMEDS rollen in de hand werd beleid uitgezet. Lees verder