In onderstaande nieuwsberichten kun je eenvoudig d.m.v. de zoekfunctie zoeken naar relevante berichten. Wil je ook op de hoogte gehouden van laatste nieuwsfeiten en de agenda, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Alle nieuwsbrieven kun je bekijken onder 'Pal Update'.

Vul je zoekopdracht in

Nieuws over de PLOEG projecten: aandacht voor zingeving en levensvragen
12-05-2022
De afgelopen jaren is vanuit ZonMw het PLOEG onderzoek (Palliatief Landelijk Onderzoek...
Deelnemer gezocht voor werkgroep van de richtlijn 'Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi in de palliatieve fase'
12-05-2022
Wie wil namens V&VN PZ deelnemen in de werkgroep van de richtlijn ‘Urogenitale problemen,...
Feestelijke lancering profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige op 20 mei, in Utrecht
11-05-2022
Het bestuur van V&VN Palliatieve Zorg is trots en blij het profiel te kunnen presenteren....
Publicatie richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase op Pallialine
30-04-2022
De richtlijn Obstipatie in de Palliatieve fase gepubliceerd is op Pallialine . Deze...
Masterclass Pijn en Palliatieve zorg; landelijk netwerk verpleegkundig specialisten oncologie, op 27 en 28 september 2022
29-04-2022
Vergadering landelijke werkgroep VS Palliatieve Zorg /deelnetwerk VS Hospice inclusief lunch...
Indienen programma suggesties voor nationaal congres palliatieve zorg op 13 en 14 oktober 2022
28-04-2022
Het thema van dit congres is Palliatieve zorg, de pioniersfase voorbij; door educatie naar...
Palliatieve zorg niet standaard in opleiding. Zorgverleners en KWF starten nascholingsoffensief
25-04-2022
Zorgverleners en opleidingsexperts starten vandaag een landelijk nascholingsprogramma...
Richtlijnen Hik, Jeuk en Overmatig zweten in de palliatieve geautoriseerd
25-04-2022
Deze richtlijn is geautoriseerd door V&VN De besturen van de betrokken V&VN-afdelingen en...
Becommentariëring conceptrichtlijnen 'Angst in de palliatieve fase' en 'Depressie in de palliatieve fase'
25-04-2022
Wie wil een, of beide richtlijnen lezen en van commentaar voorzien? Dit kan tot 13 mei,...
Ontwikkeling van een landelijk kwaliteitskader voor palliatieve zorg in een gemengd generalistisch en specialistisch zorgmodel: een sectorbrede benadering en een aangepaste Delphi-techniek
31-03-2022
In een overwegend biomedisch zorgmodel gericht op genezing, is het bieden van optimale,...
Wie geeft commentaar op de concept richtlijnen Palliatieve Zorg voor kinderen.
29-03-2022
Lees de richtlijn en geef commentaar tot en met 25 april!
Soms is een diepe slaap het enige medicijn bij dementie
26-03-2022
Patiënten met dementie en ernstig probleemgedrag zijn soms door hun arts niet meer te...
Maak praten over de dood niet tot een morele plicht
26-03-2022
De Sire-campagne over de dood houdt te weinig rekening ermee dat niet iedereen graag of...
NZa: aanpassen bekostiging draagt bij aan betere palliatieve zorg
25-03-2022
Het moet makkelijker worden voor verschillende zorgaanbieders om samen palliatieve zorg te...
Nieuwsbrief oncologische zorg van IKNL
24-03-2022
Met informatie over richtlijnen, onderzoek en hulpmiddelen palliatieve zorg. Lees hier de...
Nieuwsbrief ZonMW maart 2022,
24-03-2022
In deze nieuwsbrief aandacht voor hospicezorg en palliatieve zorg voor mensen met een ernstige...
Jet Bussemaker: ‘Begin eerder met palliatieve zorg voor terminaal zieke patiënt’
09-03-2022
Als een patiënt hoort dat hij of zij een dodelijke ziekte heeft, blijven medische handelingen...
RVS: Zet de brede benadering van palliatieve zorg eerder in
09-03-2022
De medische blik staat nog te lang en te vanzelfsprekend centraal bij mensen die door een...
Terugkijken webinar ‘De kansen en uitdagingen van transmurale palliatieve zorg’
08-03-2022
Wat is de kwaliteit van transmurale palliatieve zorg en hoe kan dit passend worden bekostigd?...
Winnaars Jaarprijs Palliatieve Zorg 2022
28-02-2022
De winnaars van de jaarprijzen Palliatieve Zorg Onderzoek 2022 en Palliatieve Zorg Impact 2022...
Betrokkenheid van verpleegkundigen bij beslissingen over levensverlengende behandelingen
21-02-2022
Eindverslag van project “Passende zorg in de laatste levensfase door betrokkenheid van...
Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen om met het leven om te gaan’
15-02-2022
Arts en onderzoeker Machteld Huber maakt school met haar ideeën over ‘positieve gezondheid’....
Februari nieuwsbrief Kicozo, complementaire zorg
14-02-2022
Hierbij de nieuwsbrief over complementaire zorg van Kicozo
Oeeeh een significante verbetering!
10-02-2022
Ik ben sinds kort ‘oncoloog in spe’. Een prachttitel waar ik apetrots op ben. Ik mag werken met...
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.