In onderstaande nieuwsberichten kun je eenvoudig d.m.v. de zoekfunctie zoeken naar relevante berichten. Wil je ook op de hoogte gehouden van laatste nieuwsfeiten en de agenda, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Alle nieuwsbrieven kun je bekijken onder 'Pal Update'.

Vul je zoekopdracht in

Ontwikkeling van een landelijk kwaliteitskader voor palliatieve zorg in een gemengd generalistisch en specialistisch zorgmodel: een sectorbrede benadering en een aangepaste Delphi-techniek
31-03-2022
In een overwegend biomedisch zorgmodel gericht op genezing, is het bieden van optimale,...
Soms is een diepe slaap het enige medicijn bij dementie
26-03-2022
Patiënten met dementie en ernstig probleemgedrag zijn soms door hun arts niet meer te...
Maak praten over de dood niet tot een morele plicht
26-03-2022
De Sire-campagne over de dood houdt te weinig rekening ermee dat niet iedereen graag of...
NZa: aanpassen bekostiging draagt bij aan betere palliatieve zorg
25-03-2022
Het moet makkelijker worden voor verschillende zorgaanbieders om samen palliatieve zorg te...
Nieuwsbrief oncologische zorg van IKNL
24-03-2022
Met informatie over richtlijnen, onderzoek en hulpmiddelen palliatieve zorg. Lees hier de...
Nieuwsbrief ZonMW maart 2022,
24-03-2022
In deze nieuwsbrief aandacht voor hospicezorg en palliatieve zorg voor mensen met een ernstige...
RVS: Zet de brede benadering van palliatieve zorg eerder in
09-03-2022
De medische blik staat nog te lang en te vanzelfsprekend centraal bij mensen die door een...
Jet Bussemaker: ‘Begin eerder met palliatieve zorg voor terminaal zieke patiënt’
09-03-2022
Als een patiënt hoort dat hij of zij een dodelijke ziekte heeft, blijven medische handelingen...
Terugkijken webinar ‘De kansen en uitdagingen van transmurale palliatieve zorg’
08-03-2022
Wat is de kwaliteit van transmurale palliatieve zorg en hoe kan dit passend worden bekostigd?...
Winnaars Jaarprijs Palliatieve Zorg 2022
28-02-2022
De winnaars van de jaarprijzen Palliatieve Zorg Onderzoek 2022 en Palliatieve Zorg Impact 2022...
Betrokkenheid van verpleegkundigen bij beslissingen over levensverlengende behandelingen
21-02-2022
Eindverslag van project “Passende zorg in de laatste levensfase door betrokkenheid van...
Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen om met het leven om te gaan’
15-02-2022
Arts en onderzoeker Machteld Huber maakt school met haar ideeën over ‘positieve gezondheid’....
Februari nieuwsbrief Kicozo, complementaire zorg
14-02-2022
Hierbij de nieuwsbrief over complementaire zorg van Kicozo
Oeeeh een significante verbetering!
10-02-2022
Ik ben sinds kort ‘oncoloog in spe’. Een prachttitel waar ik apetrots op ben. Ik mag werken met...
Oproep aan zorgprofessionals tot deelname landelijke peiling markering en proactieve zorgplanning
08-02-2022
Vanuit PZNL wordt voor de eerste keer een peiling gedaan onder artsen, verpleegkundigen en...
Laat ook bij palliatieve sedatie een tweede arts meekijken
08-02-2022
Laat een tweede arts meekijken bij de laatste behandeling van stervenden, schrijft oud-huisarts...
Laat verpleegkundigen meepraten. Anders stokken alle plannen voor de zorg bij de uitvoering
08-02-2022
Verdiep je in de werkvloer, misschien gebeurt er dan iets met de zee aan plannen voor betere...
Nieuwsbrief agora 01-2022
31-01-2022
Casus Psychosociale ondersteuning in de palliatieve fase De psychosociale dimensie van de...
Nieuwsbrief ZonMw januari 2022
31-01-2022
In deze nieuwsbrief aandacht voor herkennen van zorgbehoeften bij hartfalen, onderwijs in...
Deelname actualiseren KNMG/V&VN Handreiking stoppen met eten en drinken
17-01-2022
Wie wil namens V&VN PZ deelnemen aan het actualiseren van de richtlijn? Meld het voor 8-2-2022...
Niet een tekort aan bedden, maar aan zorgpersoneel joeg Nederland de lockdown in.
13-01-2022
Betere werkomstandigheden een waardering kunnen het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden...
Witboek van de Verpleging en Verzorging 2022: zorgmedewerkers zelf aan het woord
13-01-2022
Doel Witboek van de verpleging en Verzorging 2022 Het doel van het maken van dit Witboek is...
Praat op tijd over je levenseinde - over passende zorg in je laatste levensfase
11-01-2022
In deze handreiking vind je praktische tips en aandachtspunten die jou kunnen helpen in je...
December nieuwsbrief van Kicozo
30-12-2021
Hierbij, op de een na laatste dag van het jaar 2021, de december nieuwsbrief van Kicozo, aromazorg
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.