In onderstaande nieuwsberichten kun je eenvoudig d.m.v. de zoekfunctie zoeken naar relevante berichten. Wil je ook op de hoogte gehouden van laatste nieuwsfeiten en de agenda, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Alle nieuwsbrieven kun je bekijken onder 'Pal Update'.

Vul je zoekopdracht in

Palliatieve zorg in breder perspectief. Ontwikkelingen in de palliatieve zorgverlening
24-04-2014
Palliatieve zorg in breder perspectief. Ontwikkelingen in de palliatieve zorgverlening Wat...
‘Er bestaat nog veel onduidelijkheid over palliatieve zorg’
11-04-2014
Bekijk het nieuwe thema hier
Delier: bespreek in de palliatieve fase tijdig levenseindewensen
08-04-2014
Bij één op de vier patiënten die overlijden na palliatieve sedatie, was onbehandelbare delier de...
Eisen palliatieve zorg in het ziekenhuis
27-03-2014
Het SONCOS normeringsrapport van februari 2014 stelt eisen aan de inrichting van palliatieve zorg...
Nieuw platform voor palliatieve zorg in het ziekenhuis
18-03-2014
In steeds meer ziekenhuizen ontstaan initiatieven om palliatieve zorg intern meer op de kaart te...
Vroege palliatieve zorg heeft effect
18-03-2014
Intensieve palliatieve zorg heeft een positief effect voor patiënten met kanker in een...
Helder communiceren over euthanasie: start project artsen
13-03-2014
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten zetten zich in 2014 extra in...
Wijkverpleging in basispakket
05-03-2014
Wijkverpleegkundigen bepalen vanaf volgend jaar zelf welke zorg zij leveren aan mensen in hun...
Palliatieve chemo niet altijd gunstig
05-03-2014
Palliatieve chemotherapie zorgt voor een groter risico op intensieve medische handelingen in de...
Hoe bekend is palliatieve sedatie
28-02-2014
Het grootste deel van het Nederlandse publiek vindt dat het inzetten van palliatieve sedatie aan...
Samen voor kwaliteit, kinderpalliatieve zorg
26-02-2014
In Nederland hebben jaarlijks 5000 tot 7000 ernstig zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan...
Kennis hulpverleners over doodswens schiet tekort
24-02-2014
Hulpverleners en mantelzorgers hebben onvoldoende kennis over de begeleiding van ouderen met een...
Palliatieve sedatie is geen confectie
12-02-2014
Huisartsen geven aan dat de richtlijn palliatievesedatie voldoet maar uitzonderingen vragen om...
Euthanasie bij psychiatrische patienten
12-02-2014
In 2013 hebben 42 mensen met een psychiatrische aandoening euthanasie gekregen
Afscheidswijzer
12-02-2014
Veel informatie in een handzaam boekje, en online in te zien
De dokter en het besluit om bewust af te zien van eten en drinken
12-02-2014
Natuurlijk houd je de mond vochtig, maar wat doe je verder?”, “Stop je abrupt of bouw je af?” en...
Handvaten voor herkenning en aanpak Depressie bij ouderen
20-01-2014
Misschien maak je het wel eens mee: een bewoner of een cliënt die een verdrietige indruk maakt....
Saskia Teunissen hoogleraar Hospicezorg
02-01-2014
Per 1 januari 2014 is dr. Saskia Teunissen benoemd tot hoogleraar Hospicezorg in het UMC Utrecht....
Zet in op palliatieve zorg bij wilsonbekwamen met beperking
30-11-2013
Verruim niet de euthanasiemogelijkheden, maar zet maximaal in op palliatieve zorg in de laatste...
Palliatieve zorg en PDL
Een nieuw terrein, een unieke verbintenis! Het is de dagelijkse praktijk dat mensen met...
Krantenartikelen over het euthanasiepoeder
Politici, artsen en ethici buitelen over elkaar heen bij discussies over het levenseinde. Telkens...
Nieuwsbrief Pal voor U
"Palliatief staat in de volksmond gelijk aan doodgaan" In het NRC lazen we een interview met de...
Verhaal van een palliatieve patient
Verhaal van een palliatieve patient
Nieuwsbrief complementaire zorg, De Levensboom 08-2018
Met ondermeer: Samenwerking tussen De levensboom AromaZorg Producten en Volatile...
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.